Ankieta Emcom SP
Pytania do władz PZK

Pytania do władz PZK

Pytania oraz bez odpowiedzi

Niedawno Władzom Polskiego Związku Krótkofalowców została postawiona seria pytań związanych z zaistniałą sytuacją związaną z SP Emcom. Pytania dotyczą zarówno stanu prawnego, pełnionych funkcji jak i podjętych wobec WOT zobowiązań oraz obiektu na Biskupiej Kopie.
Czekamy na odpowiedzi, postaramy się jak najszybciej je opublikować.


 1. W „oświadczeniu” Prezes napisał: ” Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięć ze strony PZK został Koordynator SP EmCom PZK Krzysztof G. SP7xxx,”
  a/ Kto, kiedy i w jakim trybie powołał kol. K. G. na stanowisko Koordynatora SP Emcom PZK?
  b/ W jakim trybie powoływano innych koordynatorów SP Emcom i kto w jakim terminie pełnił tę funkcję od momentu powstania tej funkcji?
 2. W komunikacie sekretariatu PZK, w informacji podpisanej przez sekretarza PZK przywołano funkcję koordynatora do spraw kontaktów z WOT ” Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięć ze strony PZK został Koordynator ds. kontaktów pomiędzy WOT i PZK K G SP7xxx „
  a/ Kto, kiedy i w jakim trybie powołał kol. K. G. na stanowisko  Koordynatora ds. kontaktów pomiędzy WOT i PZK? .
 3. Co oznacza użyte w notatce określenie „infrastruktura PZK„. Co do niej należy?
  – Czy są do niej zaliczane np przemienniki?
  – Czy jest do niej zaliczony (cytat z prezesa „barak” na Biskupiej Kopie)?
  – Jakie składniki infrastruktury PZK przedstawiono WOT jako możliwe do wykorzystania w celu obronności państwa?
 4. Czy przywołany przez Prezesa w „oświadczeniu” obiekt na Biskupiej Kopie jest własnością PZK?
  Czy PZK jest jego użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą?
 5. Czyją własnością i w czyim zarządzie/użytkowaniu pozostaje obiekt na Biskupiej Kopie?
 6. Jakie sumarycznie koszty do tej pory poniosło PZK w ramach współpracy z WOT?
 7. Jakie korzyści odniosło PZK z tej współpracy, w tym materialne i finansowe?
 8. Czy WOT rekompensuje PZK ponoszone koszty?
 9. Czy występują jakiekolwiek rozliczenia finansowe pomiędzy WOT a PZK? Jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? 
 10. Czy osoby współpracujące z WOT otrzymują z tego tytułu  wynagrodzenie lub zwrot kosztów bezpośrednio od WOT?