Ankieta Emcom SP
A tak właściwie Baco, to o co chodzi?

A tak właściwie Baco, to o co chodzi?

 Czasem tak się dzieje, że czego by człowiek nie robił to wychodzi słabo. Jakby się nie oglądał, to zawsze coś jest z tyłu.
Tym razem stało się podobnie. Stos nagromadzonych problemów do których doszły nowe spowodował paniczne działania grupy ludzi, którzy ze względu na swoje stanowiska powinni zachować zimną krew.
Jeżeli doda się do tego ogólne nieogarnięcie zasad, sporą dozę arogancji i przekonania o własnej nieomylności, to dostajemy w końcowym efekcie prezent mocno wybuchowy.
I wybuch nastąpił.

 Władze PZK postąpiły tak jak zwykle postępują – nie oglądając się na nic ani na nikogo i podejmując decyzje co najmniej ryzykowne – a jak się potem okazało brzemienne w skutki. Co więcej – są to skutki których w całości jeszcze nie znamy.
Władze PZK zdecydowały się wysłać do Wojsk Obrony Terytorialnej emisariusza, który w obecności Prezesa PZK podpisał wraz z przedstawicielem WOT dokument w imieniu Ogólnopolskiego Klubu Emcom SP i podpisując się jako Koordynator Łączności Emcom, która to funkcja z mocy regulaminu jest przypisana do Prezesa Klubu SP EMCOM.
Dokument początkowo został przez Prezesa PZK nazwany POROZUMIENIEM i w pierwszej wersji twierdzono, że podpisał go koordynator SP EMCOM. Już następnego dnia w poprawionej wersji komunikatu podpisującego określono mianem Koordynatorem do spraw kontaktu z WOT (chociaż na dokumencie ciągle widniał jego pierwotny tytuł.

Kolejne dni przynosiły nowe rewelacje. Narastające oburzenie członków i kierownictwa klubu SP EMCOM było słyszane coraz głośniej a protest sieci zaczął ogarniać coraz większe obszary kraju. Z drugiej strony ujawniono treść porozumienia, które jak się okazało nakłada na Polski Związek Krótkofalowców obowiązek udostępnienia potencjału i infrastruktury stowarzyszenia dla celów obronności kraju i mocno niedookreślonego pojęcia „bezpieczeństwa państwa„.

Wtedy przyjęto inną narrację. Zamiast fetowanego hucznie porozumienia zaczęliśmy mieć do czynienia z „notatką” (bo taki jest rzeczywisty tytuł dokumentu). Notatką mało znaczącą, podpisaną przez nieodpowiedzialnego człowieka, nie posiadającego stosownych uprawnień, któremu (jak to określił sekretarz PZK) „trzeba patrzyć na ręce”


Ta wersja jest do tej chwili obowiązująca, sieci w większości (ponad 2/3 członków) zawiesiły współpracę z PZK, niektóre oddziały rozważają postawienie wotum nieufności wobec władz. Generalnie sytuacja jest rozwojowa.
W tej trudnej i dyskomfortowej chwili pojawiły się głosy mówiące, że dalsza współpraca z PZK jest niemożliwa, że PZK de facto ogranicza rozwój sieci, nie pozwala na samodzielne działania i co jakiś czas pakuje klub EMCOM na minę dużego kalibru. (ponieważ nie jest to pierwszy przypadek)
Pojawiły się też głosy mówiące, że należy stworzyć nowe stowarzyszenie, niezależne, współpracujące z PZK oraz innymi organizacjami na zasadach partnerskich, skupiające się na działaniach łączności kryzysowej i nie posiadające ograniczeń wynikających z zaszłości i zasad panujących w dotychczasowej organizacji macierzystej.
W czasie wymiany myśli padło kilka nie do końca skonkretyzowanych pomysłów i idei – i optymalnym sposobem pozyskania informacji wydała się być ankieta mająca odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań.
Ankieta – a właściwie dwie ankiety, ponieważ pierwsza jest przeznaczona dla członków sieci już działających w obszarze łączności kryzysowej (sieci zrzeszonych i nie zrzeszonych w SP EMCOM), oraz druga – przeznaczona dla osób nie działających jeszcze w sieciach jak również do osób, które jeszcze licencji nie posiadają.
Te ankiety pozwolą zorientować się jakie są tendencje wśród członków, jaką drogą członkowie sieci chcą zmierzać i jakie mają potencjalne szanse rozwoju.
Wyniki ankiet będą dostępnie publicznie, na stronie emcom.pzk.edu.pl oraz w mediach społecznościowych. Przewidujemy, że czas zbierania odpowiedzi będzie wynosił około miesiąca i opracowanie odpowiedzi około dwóch tygodni – ale te terminy mogą zostać lekko przesunięte.
Zapraszamy do wypełniania ankiet – pamiętajcie – fioletowa dla członków, zielona, dla osób, które w sieciach jeszcze nie pracują.
73
Jeżeli któraś z sieci pragnie zaprezentować swoje stanowisko to zapraszamy do kontaktu.


Notatka o współpracy