Stanowisko Prezydium ZG PZK
Stanowisko Prezydium ZG PZK

Stanowisko Prezydium ZG PZK

Współpraca pomiędzy PZK a Wojskami Obrony Terytorialnej.
Prezydium zajęło się kwestią ostatnio podpisanego „porozumienia” pomiędzy PZK, a 13 Śląską Brygadą WOT. Po przedstawieniu przez prezesa PZK Tadeusza Pamiętę SP9HQJ relacji z rozmów oraz podpisanego dokumentu, prezydium jednoznacznie stwierdziło, że całe zamieszanie wokół dokumentu, budzące wiele emocji w ostatnim tygodniu, szczególnie w środowisku SP EmCom, zostało spowodowane przekazaniem przez prezesa PZK nieprecyzyjnej informacji w tej sprawie. De facto sporządzono „Notatkę o współpracy”. Prezydium uznało, że stanowi ona dopiero podstawę do wypracowania porozumienia. Upoważnionym do prowadzenia rozmów w tej sprawie jest Krzysztof Gaudnik SP7WME. Dopiero po wypracowaniu tekstu porozumienia o współpracy z 13 Śląską Brygadą WOT zostanie ono podpisane ze strony Związku przez prezesa PZK, a członkowie PZK zapoznani z jego treścią.

Jednocześnie zamieszanie spowodowane nieprecyzyjnie przekazaną informacją, w tym przypisanie Krzysztofowi SP7WME w całej sprawie funkcji, której nie pełni, doprowadziło do zaognienia sytuacji na linii Ogólnopolski Klub SP EmCom PZK – Prezydium ZG PZK. Wskazało ono ewidentnie, że zasady funkcjonowania klubu w kontekście zapisów Statutu PZK wymagają pilnego przedyskutowania. Jednak sprawą najpilniejszą jest przeprowadzenie wyborów zarządu Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK, który obecnie funkcjonuje w niepełnym składzie.
Prezydium ZG PZK przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni opublikowaniem notatki, która nie może być obowiązującą z powodu wad prawnych. /uzupełnienie/

2 Comments

    1. Ten tekst nie znajdował się w pierwszej rozesłanej wersji komunikatu. Uzupełnimy ASAP, chociaż przeprosiny za „opublikowanie notatki” to dosyć zaskakujące. To chyba dobrze, że została ujawniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *