Stanowisko Śląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
Stanowisko Śląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej

Stanowisko Śląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej

Koledzy, Sympatycy oraz Członkowie Śląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Informujemy że w związku z ujawnienieniem treści porozumienia podpisanego z 13 Śląską Brygadą WOT przez „Koordynatora SPEC Krzysztofa SP7WME” podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współpracy z SP EmCom Klubem PZK z dniem 10.05.21.Swą decyzję uzasadniamy tym iż:Prezes PZK w swoim oświadczeniu napisał, iż Krzysztof SP7WME ma podpisane pełnomocnictwo do zawierania umów z zewnątrz via SP EmCom (jak możemy przeczytać na umowie). P.O. Prezesa Klubu Leszek Kowalski SP9MLI potwierdził, iż nikomu nie udzielał pełnomocnictw ani też nie występował do PZK o takowe dla Krzysztofa SP7WME.W związku z powyższym, rozumiemy takie działanie, jako niekorzystne dla członków Śląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK, gdyż samowolne ingerowanie organów PZK w bezpośrednie działania statutowe SPEC w ramach umowy z WOT i nakładania obowiązków na jej członków, stoi w sprzeczności z pierwotnym statutem SPEC i działa na niekorzyść zrzeszonych sieci.Do momentu uzyskania pełnego oświadczenie oficjalnego przedstawiciela SPEC Klub PZK, działalność w ramach współpracy z ww. Klubem zostaje zawieszona.Śląsk nadal będzie działał w porozumieniu z innymi sieciami.

2 Comments

 1. jan

  Tekst taki sam jak RKSR – kto od kogo kopiował. Brak w nim odniesienia do dalszych wydarzeń i odniesienia do ważnego, publicznego Komunikatu z posiedzenia Prezydium ZG PZK:
  Prezydium zajęło się kwestią ostatnio podpisanego „porozumienia” pomiędzy PZK, a 13 Śląską Brygadą WOT. Po przedstawieniu przez prezesa PZK Tadeusza Pamiętę SP9HQJ relacji z rozmów oraz podpisanego dokumentu, prezydium jednoznacznie stwierdziło, że całe zamieszanie wokół dokumentu, budzące wiele emocji w ostatnim tygodniu, szczególnie
  w środowisku SP EmCom, zostało spowodowane przekazaniem przez prezesa PZK nieprecyzyjnej informacji w tej sprawie. De facto sporządzono rNotatkę o współpracyr1;. Prezydium uznało, że stanowi ona dopiero podstawę do wypracowania porozumienia. Upoważnionym do prowadzenia rozmów w tej sprawie jest Krzysztof Gaudnik SP7WME. Dopiero po wypracowaniu tekstu porozumienia o współpracy z 13 Śląską Brygadą WOT zostanie ono podpisane ze strony Związku przez prezesa PZK, a członkowie PZK zapoznani z jego treścią.

  Jednocześnie zamieszanie spowodowane nieprecyzyjnie przekazaną informacją, w tym przypisanie Krzysztofowi SP7WME w całej sprawie funkcji, której nie pełni, doprowadziło do zaognienia sytuacji na linii Ogólnopolski Klub SP EmCom PZK r11; Prezydium ZG PZK. Wskazało ono ewidentnie, że zasady funkcjonowania klubu w kontekście zapisów Statutu PZK wymagają pilnego przedyskutowania. Jednak sprawą najpilniejszą jest przeprowadzenie wyborów zarządu Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK, który obecnie funkcjonuje w niepełnym składzie.

  Prezydium ZG PZK przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni opublikowaniem notatki, która nie może być obowiązującą z powodu wad prawnych.

  1. My tylko zamieszczamy stanowiska sieci nie ingerując w ich treść – podobnie jak stanowisko Prezydium ZG PZK – gdzie na Kolegi prośbę niezwłocznie dokonano uzupełnień.
   Jeżeli Władze PZK sobie zażyczą, to możemy zamieścić kolejne stanowisko Władz lub/oraz dodatkowe wyjaśnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *