Stanowiska
Stanowiska
Featured

Stanowisko Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej

Szanowni Koleżanki i Koledzy,w związku z podpisaniem dokumentu porozumienia z 13 Śląską Brygadą WOT, z absolutnym brakiem poszanowania dla podstawowych zasad prawa i dobrych relacji koleżeńskichKrakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej działająca przy OT-12 PZK w Krakowie zawiesza do odwołania współpracę z Ogólnopolskim Klubem Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK.Uzasadnienie:1) brak jawności dokumentu po publikacji faktu podpisania porozumienia,2) publiczne stwierdzenie Prezesa PZK, Tadeusza Pamięty SP9HQJ na forum LDD, w którym potwierdził, że Krzysztof SP7WME posiada stosowne uprawnienia do podpisywania porozumień w imieniu PZK, podczas gdy równocześnie przesłany przez kol. Tadeusza dokument pełnomocnictwa dot. Krzysztofa SP7WME zupełnie o niczym takim nie mówi,3) publiczne potwierdzenie Leszka SP9MLI, że nie upoważnił kol. Krzysztofa SP7WME do jakichkolwiek czynności formalno – prawnych związanych z ww. porozumieniem, jak również nie widział nic o toczących się pracach w tym zakresie,4) wg uzyskanych od środowiska SP EmCom PZK potwierdzonych informacji – podpisanie dokumentu przez Krzysztofa SP7WME jako Koordynatora ds. Łączności Kryzysowej PZK, podczas gdy nikt taki od marca 2020 nie został na taką funkcję powołany (jedynie Leszek Kowalski SP9MLI p.o. Prezesa SP EmCom Klubu PZK),5) znamiona nieważności prawnej podpisanego dokumentu (dokument obarczony istotnymi wadami prawnymi), narażenie tym samym na szwank wizerunku organizacji, członków SP EmCom PZK, członków PZK.KASŁK będzie realizować nadal swoje działania lokalnie w sposób rzetelny i odpowiedzialny, jesteśmy gotowi do podpisania odrębnych porozumień z innymi sieciami łączności kryzysowej działającymi w kraju, w celu realizacji ciągłości dalszej współpracy.Z poważaniem,Michał Wilczyński SP9XWM – Prezes Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK OT-12 (w imieniu ZOT),Tomasz Półtorak SP9SCZ – Sekretarz Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK OT-12 (w imieniu ZOT), Koordynator ds. Łączności Kryzysowej przy OT-12Sławomir Lach SQ9JYE – Z-ca Koordynatora ds. Łączności Kryzysowej przy OT-12″