Ankieta Emcom SP
Wyniki ankiety dla członków EMCOM

Wyniki ankiety dla członków EMCOM

Serdecznie dziękujemy za udział w naszej ankiecie. Daje ona uproszczone – ale jednak rzeczywiste spojrzenie na środowisko Emcomowców w SP – szczególnie tych dla których sposób i forma funkcjonowania sieci nie jest obojętna. Oczywistym jest, że część Koleżanek i Kolegów nie interesuje się kwestiami organizacyjnymi i woli skupić się na bezpośrednich działaniach związanych z łącznością – i jest to w pełni zrozumiałe.
A teraz wyniki – w ankiecie wzięło udział 236 osób, w większości identyfikowalnych, więc stopień pewności jest relatywnie wysoki. Wszystkie adresy email oraz znaki zostały z wyników usunięte, nie były, nie są i nie będą przetwarzane.

Wyniki w postaci graficznej przedstawiamy poniżej, wyniki w postaci zanonimizowanego arkusza kalkulacyjnego zostaną dołączone w najbliższym czasie. Prosimy o wasze komentarze.
Jeszcze raz dziękuję za udział w ankiecie i przypominam o ankiecie dotyczącej Biskupiej Kopy, która jeszcze przez kilka dni będzie zbierać wasze odpowiedzi.


02.06.2021 MAc sp9mrn

Wyniki